کاربردهای سامانه پیامک برای هلال احمر

 

1 . معرفی فعالیت های جمعیت هلال احمر به جامعه از طریق سامانه ارسال پیام کوتاه

2 . جلب همکاری مردم و نهادها در هلال احمر از طریق ارسال پیام

3 . ارسال پیام جهت معرفی خدمات اجتماعی و اهداف و برنامه های سازمان هلال احمر

4 . ارسال پیامهای تبریک و تسلیت و تسکین آلام بشری برای عموم

5 . اطلاع رسانی در مواقع ضروری

6 . عضو گیری از بین نوجوانان و جوانان داوطلب از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

7 . تهیه و جمع آوری آمار متقاضیان داوطلب امدادگر

8 . تنظیم برنامه بازدید مردم از فعالیت ها و خدمات انجام شده توسط سازمان هلال احمر از طریق ارسال پیام

9  . سازماندهی cialisfrance24.com و اعلام گروه ها و واحدهای سازمانی از طریق ارسال پیام

10 . معرفی خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح از طریق ارسال پیام

11 . اعلام جلسات کاری به اعضاء و همکاران

12 . برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف سازمان هلال احمر

13 . ایجاد سامانه دریافت انتقادات و پیشنهادات

14 . نظر سنجی عمومی جهت رضایت مندی عموم از عملکرد جمعیت هلال احمر