کاربرد سامانه پیامک برای مهدکودک ها

 

1 . ارسال پیامک به والدین و اطلاع رسانی آموزش به آنها

2 . ارسال تشکر از تماس یا مراجعه به نام اشخاص بعد از تماس یا مراجعه به مهد

3 . ارسال پیامک به نام به https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-cialis/ والدین برای تبریک اعیاد و مراسم به بیماران در کمتر از یک دقیقه

4 . کاهش هزینه های تماس با والدین (هر پیامک 12 تومان هر تماس با موبایل 150 تومان)

5 . تبریک اتوماتیک تولد کودک به والدین

6 . افزایش ارتباط موثر و ارزان با والدین

7 . ارسال نمرات و وضعیت کودک به والدین