کاربردهای سامانه پیامک برای صندوق های تعاونی

1 . معرفی خدمات بانکی به مشتریان (سیستم پاسخگویی خودکار)

2 . اعلام پایان مهلت سپرده به مشتریان (ماژول مناسبتها)

3 . اعلام نرخ های سود برای اطلاع به مشتریان

 4 . اعلام حضور مشتریان در خصوص تکمیل مدارک

5 . ایجاد بخش lowest price levitra نظرسنجی در مورد خدمات ارائه شده يا نحوه برخورد با ارباب رجوع و ...

6 . صندوق انتقادات و پیشنهادات در مورد ارائه انتقادات و پيشنهادات سازنده به مسئولين

7 . فرستادن اس ام اس به مناسبتهاي ملي و مذهبي

8 . ارسال اس ام اس تبريك تولد به مشتريان و پرسنل

9 . اعلام قدرداني و تشكر از مشتريان بابت افتتاح حساب

 10. اعلام ديركرد قسط وام يا سررسيد وامها

11. اعلام تراكنشهاي انجام شده از طريق اس ام اس

12 . اعلام وارد شدن به اينترنت بانك و انجام تراكنشهاي مالي از طريق اس ام اس