تکنیک های به کار گیری سامانه پیامک در روابط عمومي سازمان

 

1 . انتشار اخبار سازمان

مثال : بازدید شهردار محترم و هیئت همراه از سازمان ، فردا ساعت 9 صبح ، حضور خبرنگاران

و اصحاب رسانه موجب امتنان است.

2 . دريافت پيشنهادات، انتقادات و گزارش هاي مردمي
3 . فراخوان مراسم و همايش هاي علمي فرهنگي
4 . افکارسنجي پيامکي با جامعه آماري روشن و قابل استناد

مثال : نظر شما درباره نحوه acheter viagra پاسخگویی کارکنان سازمان چیست؟

1 . خیلی خوب   2 . خوب   3 . متوسط   4 . ضعیف

5. ارسال پيام تبريک و تهنيت مناسبت ها
6. ارسال پيام انگيزشي به کارکنان
7 . ارسال پيام هاي تربيتي به خانواده هاي کارکنان

مثال : هدف تربیت مطیع نمودن کودک نیست ، بلکه یاری رساندن به کودک است تا خود را در بیابد