کاربرد سامانه پیامک برای دفاتر خدمات ارتباطی

1 . اطلاع رسانی جهت ارسال شماره پیگیری مرسوله پستی به مشتریان
2 . ارسال پيام تبريك به مناسبتهاي خاص به مشتريان
3 . اطلاع رساني به مشتريان و متقاضيان در مورد خدمات جديد پستی
4 . ارتباط دو طرفه با مشتري و دريافت پيشنهادات و نظرات مشتري
5 . برگزاري نظرسنجي و مسابقات
6 . اطلاع رسانی جهت ثبت نام سیم کارت های جدید
7 . اطلاع رسانی جهت ارائه سرویس های ویژه