برخی از کاربردهای سامانه پیامک برای دفاتر بیمه :

1 . ارسال پیامک در مورد امتیازات شرکت بیمه ای (تخفیفات و موارد تعریف شده)
2 . ارسال پیامک برای تشکر از مشتریانی که بیمه شما را انتخاب کرده اند
3 . ارسال پیامک در خصوص پایان قرارداد
4 . اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک
5 . ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان
6 . اطلاع رسانی به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن
7 . اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای
8 . ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری
9 . آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه
10 . برگزاری نظرسنجی و مسابقات
11 . ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود
12. ارسال پیامک برای گروه خاص
13 . ارسال پیامک برای منطقه خاص
14 . ارسال پیامک برای کد خاص

اين سيستم مناسب دفاتر بیمه است كه مي تواند جداي از كاربردهايي كه ذكر شد.

بسياري از كاربردهاي مفيد ديگر هم داشته باشد . با راه اندازي اين سيستم براي دفتر بیمه و کارگزاری

بیمه خود ، شما به جمع سيستم هاي هوشمند پاسخگويي آنلاين خواهيد پيوست