کاربرد سامانه پیامک برای دانشگاه ها

1. اطلاع رساني جهت ساعات برگزاري امتحانات و آزمون‌ها

2 . اطلاع رساني جهت تاريخ انتخاب واحد مربوط به رشته هاي مختلف

3 . امكان ارتباط سيستم هاي مختلف آموزش و ثبت نمرات

4 . امكان اختصاص خط مجزا به معاونت‌هاي مختلف دانشگاه

5 . دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان و پرسنل به صورت اختصاصي

6 . اطلاع رساني جهت تاريخ حذف و اضافه

7 . اطلاع رساني جهت تغيير تاريخ تشكيل كلاس‌ها

8 . اطلاع رساني جهت سمينار‌، دفاعيه و نمايشگاه ها

9 . اطلاع رساني جهت ثبت نام دانشجويان

10 . امكان تهيه گزارشات تحت وب

11 . امكان سفارش غذا توسط پيامك  براي سلف سرويس دانشگاه

12 . اعلام نمرات دانشجویان

13 . اعلام جلسات کاری با همکاران ، پرسنل ، اساتید ، دانشجویان

14 . ارسال خبرنامه به دانشجویان

15 . ارسال خبر نامه به اساتید

16 . برگزاری مسابقات پیامکی بین دانشجویان

17 . امکان اختصاص خط مجزا به معاونت های مختلف دانشگاه

18 . دانشجویان با ارسال پیامک از روز امتحان و همچنین روز ثبت نام و تاریخ شروع ترم جدید آگاه می شوند

19 . برگزاری انتخابات دانشجویی و نظر سنجی

20 . اطلاع رسانی جهت نمایشگاهها و دفاعیه دانشجویان

21 . ارسال پیامک تبریک و تهنیت در مناسبت ها برای دانشجویان و اساتید

22 . اعلام ابلاغیه ، بخشنامه ها ، و مصوبات به صورت ساده و آنی