سيستمي مناسب آموزشگاه هاي رانندگي در سرتاسر ايران

 

 شما مي توانيد با خريد اين سرويس از امكانات زير بهرمند شويد


1. شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام

2 . ارسال پیام جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی         

3 . اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی

4 . ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان         

5 . ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام

6 . اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه ارسال پیام

7 . تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی ویا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

8. ارسال پیام هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان

9 . اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس

10 . رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

11 . ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه

12. سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

13 . معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه

14 . ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران و متقاضیان

15 . برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی

16. ايجاد سامانه دریافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات