تعرفه ارسال انبوه پیامک گیل پیام

 

تعداد پیامک (عدد)

تعرفه پیامک فارسی

تعرفه پیامک انگلیسی

از 1 هزار تا 10 هزار

130 ریال

260 ریال

از 10 هزار تا 30 هزار

125 ریال

250 ریال

از 30 هزار تا 100 هزار

120 ریال

240 ریال

از 100 هزار تا 500 هزار

118 ریال

236 ریال

از 500 هزار تا 1 میلیون

115 ریال

230 ریال

از 1 میلیون تا 2.5میلیون

110 ریال

220 ریال

از 2.5 میلیون به بالا

105 ریال

210 ریال

 

تعرفه های فوق با احتساب 8% مالیات بر ارزش افزوده است.

تعرفه های فوق برای یک صفحه پیامک فارسی (70 کاراکتر) و یک صفحه پیامک انگلیسی (160 کاراکتر) می باشد

برای ثبت سفارش ارسال پیامک انبوه به قسمت سفارش پیامک انبوه مراجعه کنید.