مدارک مورد نیاز جهت سامانه :

با توجه به ثبت نام و فعال سازی سرویس ها بصورت آنلاین، لازم است کاربران پس از ثبت نام اولیه و واریز هزینه،حداکثر تا

یک هفته نسبت به ارسال مدارک تکمیلی (جهت تایید هویت مالک سامانه/شماره مجازی) و واگذاری کامل پنل اقدام نمایند.

 

دقت نمایید شماره مجازی تنها پس از ارسال مدارک قابل واگذاری است.

 

مدارک مورد نیاز تنها برای احراز هویت حقیقی یا حقوقی و بنا به درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

دریافت می گردد و به صورت کاملا محرمانه نزد گیل پیام نگهداری شده و تنها در صورت تخلف مشترکین، مدارک جهت

پیگیری به مراجع ذیربط و ذیصلاح ارسال خواهد شد.

 

تصویر مدارک باید کاملاً خوانا و مطابق با اطلاعات ثبت نام و مالک پنل باشد.

 

کلیه مدارک ذیل بایستی بصورت اسکن شده آماده و از طریق بخش "ارسال مدارک" سامانه ارسال شوند.

 

در هنگام ارسال مدارک نوع مدرک را قید نمایید.

 

اشخاص حقوقی ملزم به ارسال اطلاعات حقیقی رابط فنی خود می باشند.

 

مدارک :

تصویر کارت ملی (هر دو طرف در یک فایل تصویری واحد)

تصویر آخرین قبض تلفن همراه / یا سند مالکیت /  یا تصویر سند موبایل / یا اجاره نامه / یا تصویر قبض تلفن ثابت

تصویر روزنامه رسمی (اشخاص حقوقی)