معرفی سرویسهای پیامکی گیل پیام


سرویس گیل

(تعرفه خام هر پیامک 98ریال)

 

سرویس دامون

(تعرفه خام هر پیامک 93ریال)

 

سرویس پامچال

(تعرفه خام هر پیامک 88 ریال)

 

سرویس آرسو

(تعرفه خام هر پیامک 84 ریال)

100پیامک رایگان

خط 14 رقمی رایگان 3000

ارسال تکی و گروهی

ارسال پیامک زماندار

دفترچه تلفن و متون سریع

ارسال پیامک انبوه و منطقه ای

ارسال کارت ویزیت

ارسال هوشمند و متناظر

خطوط رند اشتراکی

 

300پیامک رایگان

خط 14 رقمی رایگان 3000

منشی پیامک

انتقال پیامک

نظرسنجی

ایمیل پیامک

پیامک مناسبت

تحلیلگر

خطوط رند اشتراکی

 

500پیامک رایگان

خط 14 رقمی رایگان 3000

اضافه به لیست

تولید محتوا

کدخوان

کنترل از راه دور

مسابقه پیامکی پیشرفته

امتیاز دهی

خطوط رند اشتراکی

 

1000پیامک رایگان

خط 14 رقمی رایگان 3000

خط 14 رقمی رایگان 1000

ارسال از موبایل

امکان زیر کاربر تا 200 عدد

لیست ویژه

کنترل ورود کاربر

پیامک سررسید

خطوط رند اشتراکی

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 به تمامی مبالغ بالا (شارژ) ، 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

برای مشاهده قیمت تمام شده هر پیامک با افزایش نرخ های سال 93 به این صفحه مراجعه کنید